› Aktualności
› Opis projektu
› Regulamin projektu
› Harmonogram projektu
› Rekrutacja
› Lista rankingowa
› Szkolenia
› Pytania i odpowiedzi
› Dotacja
› Wsparcie pomostowe
› Do pobrania
› Kontakt
› Biuro projektu
› Fundacja ATUTKontrastONOFF

Pytania i Odpowiedzi

W tym miejscu znajdą Państwo wszystkie Pytania i Odpowiedzi jakie skierowaliście do nas.

 • Czy kosztorys inwestorski załączony do biznes planu dotyczący prac remontowych i budowlanych w lokalu przeznaczonym na działalność oraz wykonanie robót remontowych zgodne z przedstawionym kosztorysem po podpisaniu umowy o dotację mogą wykonać dwie różne firmy remontowo-budowlane? Czy też sporządzający kosztorys inwestorski dołączony do biznes planu musi być jednocześnie wykonawcą tych robót po podpisaniu umowy o dotację?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Zamierzam otworzyć biuro rachunkowe, czy materiały biurowe tj. np. papier, tusz do drukarki, kalkulator, zszywacz, dziurkacz, segregatory, skoroszyty, długopisy itp mogę sfinansować z dotacji i zaliczyć do wyposażenia, w biznes planie w bilansie ująć jako Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe o niskiej wartości), czy należy materiały te sfinansować z przyznanego podstawowego wsparcia pomostowego?   Pokaż odpowiedź  
   
 • We wniosku kwalifikacyjnym podałam, że posiadam wkład własny w postaci środków pieniężnych w wysokości 7.000zł, natomiast w karcie usług doradcy biznesowego planowana wnioskowana kwota dotacji oraz kwota całej inwestycji wynoszą 40.000zł, za cześć E-posiadane własne zasoby finansowe otrzymałam 1 pkt. W jakiej wysokości w biznes planie ująć wkład własny, do czego należy się odnieść do wniosku czy karty usług doradcy biznesowego?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Kiedy można odebrać od Was zaświadczenie o odbyciu szkolenia?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy może zwiększyć mi się deklarowany wkład własny, gdyż we wniosku planowałam zakupić używane urządzenie a teraz doszłam do wniosku iż lepiej byłoby trochę dołożyć i zakupić to urządzenie nowe?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy we wniosku w rubrykach, gdzie w opisie nie można użyć więcej niż 100 znaków to rzeczywiście będzie to skrupulatnie egzekwowane? Czy jest to liczba znaków tylko orientacyjna.   Pokaż odpowiedź  
   
 • W mojej sytuacji planuję przeprowadzenie prac porządkowych (wyrównywanie i zagospodarowanie terenu zielonego) na wiosnę 2011. Wykonanie tej pracy w okresie zimowym z racji warunków pogodowych jest niemożliwe. Jednocześnie wiem, że obowiązuje mnie 3-miesięczny okres rozliczenia się z dotacji. Jakie więc jest wyjście z takiej sytuacji? Dodam jeszcze, że koszty planowanych prac będą pokryte z wkładu własnego.   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy w ramach remontu zostaną uznane za kwalifikowane do dotacji: okno, drzwi, panele podłogowe, wykładziny, kabina prysznicowa, muszle klozetowe, umywalka ?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy ŚRODKI OBROTOWE (w moim przypadku są to pieniądze - którymi będę musiał obracać - np na zapłatę podwykonawcom za wykonanie zlecenia) mogę wpisać do rozliczenia Z DOTACJI czy wyłącznie z WKŁADU WŁASNEGO?? Muszę mieć pieniądze w kasie w przypadku gyby np. Klient zażyczył sobie, żebym zamówił mu np tablicę reklamową z moim projektem w agencji reklamowej. Muszę mieć na to pieniądze w kasie, Czy te pieniądze mogą być z dotacji czy tylko i wyłącznie z wkładu własnego??   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy do biznes planu załączać ponownie dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowwe i kwalifikacje w przypadku, gdy dokumenty te były wcześniej dołączane do formularza zgłoszeniowego ? Czy w przypadku braku potrzeby ponownego załączania, przy wypisywaniu danego doświadczenia czy kwalifikacji wystarczy napisać: "załączono do formularza zgłoszeniowego" ?   Pokaż odpowiedź  
   
 • czy remont budynku może być rozłożony na dwa etapy ze względu na warunki atmosferyczne. Część robót byłaby wykonywana wewnątrz budynku - zima, a roboty na zewnątrz wczesną wiosną następnego roku. Czy w ramach remontu zostaną uznane za kwalifikowane do dotacji: okno, drzwi, panele podłogowe, wykładziny, prysznic, muszle klozetowe, umywalka ?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy ujmować w bilansie sprzęt użyczony   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy można podnieść wcześniej wnioskowaną kwotę dotacji (było 38tys jest 40tys)   Pokaż odpowiedź  
   
 • Nieruchomość - jak ująć wartość nieruchomości wnoszonej do firmy? Tzn co w przypadku wydzielenie części nieruchomości na działalność, czy trzeba mieć udokumentowaną wnoszoną nieruchomość własną (garaż, część domu, mieszkanie, dom), co w przypadku umowy użyczenia?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Jak należy potraktować narzędzia które przeznaczamy na działalność? Czy ująć je w materiałach jako zapasy?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Wyposażenie - czy wyposażenie wrzucamy w środki trwałe?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Jestem uczestnikiem w państwa projekcie i mam pytanie związane z kupnem samochodu używanego dostawczego. Mój teść prowadzi firmę budowlaną, posiada w związku z tym 3 samochody dostawcze z którego jeden chce sprzedać. Czy ja mogłabym w ramach projektu odkupić od niego te auto, które jest mi niezbędne do prowadzenia mojej działalności i czy rzeczoznawcę każdy z nas indywidualnie musi sobie na własną rękę poszukać, czy po prostu jest on przyznany od państwa?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy wydatki w ramach dotacji na środki obrotowe maksymalnie do kwoty 6000 zł należy szczegółowo opisać w oddzielnych rubrykach harmonogramu rzeczowo- finansowego?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy beneficjent pomocy wybiera sam rzeczoznawcę do wyceny używanego składnika majątku trwałego, którego wartość przekracza 1000 zł, czy będzie to rzeczoznawca określony przez Fundację ATUT?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy wkład własny w postaci gruntu czy też lokalu musi mieć określoną szacunkową wycenę rynkową określoną przez rzeczoznawcę, by ująć go w bilansie   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy mogę zmienić status na rynku pracy. Mój status na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych oraz w chwili obecnej to osoba bezrobotna, teraz chciałabym opłacić pełną składkę KRUS. Czy to nie spowoduje, że zostanę wyłączona z projektu.   Pokaż odpowiedź  
   
 • Planuję wykonać remont z kwoty dotacji 4000zł. Do biznes planu dołączę kosztorys, w którym zamieszczona będzie informacja o kwocie wykonanych usług oraz wartości materiałów. Czy istnieje możliwość, że po wykonaniu usługi otrzymam dwie faktury, jedną od firmy remontowej na wykonaną usługę a drugą od hurtowni budowlanej na materiały budowlane na założoną działalność gospodarczą?   Pokaż odpowiedź  
   
 • W regulaminie na stronie 18 widnieje wykaz załączników niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem o dotację jednorazową. Czy druki oświadczeń zostaną umieszczone na stronie ? (mowa o punktach e do k)   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy w przypadku gdy zakup samochodu jest częściowo finansowany z dotacji jednorazowej (maksymalnie 30% kwoty dotacji) a częściowo finansowany ze środków własnych, czy pozycję tego zakupu umieszczać w obu punktach tj. 1 i 2 punktu "D-1 Opis planowanej inwestycji" z uwagą, iż pozostała wartość jest umieszczona w następnym punkcie ?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Na moment składania wniosku o jednorazową dotację, oświadczenie o kwalifikowalności VAT wypełniamy jako osoby fizyczne nie prowadzące działalności, czyli że nie posiadamy statusu czynnego podatnika VAT i nie mamy możliwości odzyskania go, czy jako już powstająca firma, czyli w zależności od tego, czy planujemy być podatnikiem podatku VAT, czy tez nie?   Pokaż odpowiedź  
   
 • W ilu egzemplarza trzeba będzie złożyć wniosek wraz z załącznikami ubiegając się o jednorazową dotację? Czy będzie potrzebna wersja elektroniczna wszystkich wymaganych dokumentów?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Chciałabym zamontować mały zestaw solarny na budynku mojego biura który miałby zastosowanie jako ekspozycja ,wiem że pomogłoby mi to w wejściu na rynek ze sprzedażą solarów. Gdzie mogę umieścić ten zakup aby skorzystać z dotacji?   Pokaż odpowiedź  
   
 • We wniosku rekrutacyjnym w punkcie 9 wpisałem "drobny sprzęt budowlany o wartości około 2000zł" jest to sprzęt używany na który nie posiadam dowodu zakupu, czy powinienem po uzyskaniu dotacji dołączyć opinię rzeczoznawcy?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy bilans otwarcia sporządzony na dzień rozpoczęcia działalności ma obejmować wkład własny i wnioskowaną kwotę dotacji czy powinien wynosić zero?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy możliwe jest uzyskanie informacji o zmianach zawartych w formularzu kwalifikacyjnym przez doradcę biznesowego w czasie spotkań rekrutacyjnych? Jeśli tak to w jaki sposób? Czy drogą telefoniczną, e-mailową itd.   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy w biznes planie w rubryce D-2.3 można umieścić materiały, którymi dysponuje się i które można wykorzystać w ramach realizacji oferowanych usług ?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Jak należy rozliczyć dotację w kwestii w przychodów oraz kosztów?. Czy kwota otrzymanej dotacji jest dla mnie przychodem? Czy wydatki za pieniądze otrzymane z dotacji stanowią mój koszt?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy środki własne należy wydatkować zgodnie z harmonogramem tj. w miesiącach styczeń - marzec 2011?   Pokaż odpowiedź  
   
 • W jakim konkretnym terminie potrzebni są żyranci?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy na zakup samochodu potrzebna jest faktura czy może być to umowa kupna-sprzedaży?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy w przypadku, gdy wartość samochodu przekracza 30% wartości dofinansowania to można pozostałą kwotę uznać za wkład środków własnych?   Pokaż odpowiedź  
   
 • W punkcie A-2.8 biznes planu znajduje się tabela opisująca przebieg pracy zawodowej. W rubryce "Opis" jest określone "nie więcej niż 100 znaków". Czy możliwe jest przekroczenie tej wartości, gdyż w niektórych przypadkach nie ma możliwości w takim skrócie bez stosownych wyjaśnień umieścić pełen opis pełnionych funkcji i zakresu obowiązków?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy możliwe są przesunięcia w harmonogramie rzeczowo - finansowym zamieszczonym w biznesplanie?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy koszty związane ze wzorcowaniem przyrządów pomiarowych, prenumeratą, zakup norm, i książek, uzyskaniem licencji w danej dziedzinie, koszty związane z przynależnością do wymaganych instytucji mogą być pokryte z dotacji jednorazowa czy kwalifikują się pod wsparcie pomostowe?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy środki własne zadeklarowane podczas składania wniosku i oraz rozmowy z Doradcą Biznesowym mogą być wykorzystane na utworzenie strony www na podstawie umowy o dzieło.   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy określana szacunkowa wartość maszyn i urządzeń w punkcie D-2.3 biznes planu musi być poparta wyceną rzeczoznawcy?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Na ile rodzaj wydatków zadeklarowanych na etapie rekrutacji może zmienić się w biznesplanie?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy osoba, która nie ma jeszcze prawa jazdy, ale jest w trakcie wyrabiania może starać się o dofinansowanie na zakup samochodu?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy deklarowany w trakcie rekrutacji podczas rozmowy z doradcą biznesowym wkład własny będzie podlegał weryfikacji?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Na jaki dzień ma być sporządzony bilans dołączony do biznes planu?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Kiedy można już zakładać działalność gospodarczą, tak aby nie zostać wykluczonym z projektu i aby było to jak najszybciej? Działalność będzie zakładana w formie spółki z o.o.   Pokaż odpowiedź  
   
 • co oznacza zwrot: "system gospodarczy",   Pokaż odpowiedź  
   
 • Jeśli będę mieć umowę użyczenia od oddającego mi lokal jako przedmiot użyczenia, i jeśli w niej zawrę paragraf o przeprowadzeniu remontu na potrzeby działalności, to czy wyznaczoną kwotę na ten rem   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy w ramach projektu można zakupić materiały budowlane do remontu a remont wykonać samemu?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy jest możliwość sfinansowania z projektu utworzenia strony www?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Gdy stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania z upływem czasu na który była zawarta art.30 §1pkt.4 KP jest traktowane jako rozwiązanie umowy z winy pracodawcy   Pokaż odpowiedź  
   
 • Osoba zarejestrowana w Urzędzie pracy jako poszukująca pracy i zarazem długotrwale bezrobotna jaki ma mieć status we wniosku kwalifikacyjnym czy jako osoba bezrobotna czy osoba nieaktywna zawodowo   Pokaż odpowiedź  
   
 • Jakie są kryteria oceny zaangażowania środków własnych w projekcie "Drogowskaz na biznes 2"?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Chciałbym się dowiedzieć czy w polu zasoby materialne mogę wpisać lokal, który będzie użyczany w domu rodziców??   Pokaż odpowiedź  
   
 • W części INFORMACJE DOT. PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSP., pkt. 6 gdzie należy wpisać np. zakup stołów , krzeseł niezbędnych do wyposażenia Sali? Od jakiej wartości należy je traktować jako środek trwał   Pokaż odpowiedź  
   
 • W formularzu w informacjach dot. osoby pracującej należy zaznaczyć ile lat pracuję u pracodawcy i jest podział do 1 roku i 2 do 5 lat, a gdzie mają się wpisać Ci którzy pracują u pracodawcy 14 miesięc   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej lub oświadczenie o osobie zamieszkującej tereny wiejskie muszą być potwierdzone w stosownych urzędach? Jeśli robię ksero świadectwa pracy czy wystarczy mó   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy lokal może być wynajmowany, wydzierżawiany czy musi być moją własnością?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy mogę zaplanować wybudowanie budynku na lokal a czynności z tym związane tzn. pozwolenia na budowę itp. rozpocząć dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Planuję otworzyć sklep detaliczny ale na razie nie mam konkretnego lokalu i w związku z tym czy muszę podawać konkretną lokalizację czy wystarczy tylko orientacyjną?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy wniosek musi być złożony osobiście przez osobę, która stara się o dofinansowanie czy może być złożony przez osobę upoważnioną?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy we wniosku nr 1, w punkcie 4 Okres zatrudnienia u pracodawcy informacja dotyczy: czasu jaki już przepracowałem u obecnego pracodawcy, czy czasu na jaki mam zawartą umowę o pracę z pracodawcą?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy we wniosku nr 1, punkt 4 (Planowane miejsce uruchomienia działalności miejscowość) wystarczy wpisać miasto czy pełen adres pod którym zarejestrowana będzie działalność?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Dlaczego we wniosku nr 1 w punkcie 3 nie ma możliwości przedstawienia swojej sytuacji zawodowej w przypadku jeśli jest się zatrudniony na czas określony?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Drugie pytanie dotyczy moich umów, świadectw, opini od pracowadcy, które są w języku czeskim. Wystarczy, gdy będą przeze mnie podpisane zgodnie z Waszymi wytycznymi, bez tłumaczenia?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Pracuję na podstawie umowy o pracę (w Republice Czeskiej). W chwili obecnej znajduję się na wypowiedzeniu (z winy pracodawcy). Czy w rozumieniu Państwa regulaminu będą za to dodatkowe punkty?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Mam pomysł, gotowy biznesplan i kosztorys małej firmy którą chciałbym założyć. Czy jest to nadal aktualne? Jak ma wyglądać wniosek? Kiedy odbędą się szkolenia? Jaka jest szansa na dofinansowanie?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Jeśli chcę przeznaczyć część dotacji na remont np. wymiana okien w pomieszczeniu gdzie prowadzona jest działalność, to jaką formę ma mieć kosztorys inwestorski?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy usługi sprzątania, gdzie samochód jest również niezbędnym narzędziem do prowadzenia działalności mogą być zwolnione z limitu 30% na środek transportu?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Zastanawiam się jak wypełnić pole „Planowany termin rozpoczęcie działalności”, który jest zależny od pozytywnej decyzji w sprawie wniosku.   Pokaż odpowiedź  
   
 • Mam pytanie odnośnie formularza dotyczącego osoby bezrobotnej i nieaktywnej zawodowo. Zaznaczyłem punkt 1 i nie wiem co mam uzupełnić w punkcie 2, gdyż nie zaliczam się do grupy nieaktywnych zawodowo   Pokaż odpowiedź  
   
 • Mam 27 lat, odbyłam staż w Sądzie Rejonowym i Urzędzie Wojewódzkim, od dwóch tygodni jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Do jakiej grupy byłabym zakwalifikowana?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Jeżeli nie mam prawa własności lokalu w którym chcę otworzyć działalność, a będę go wynajmować to nie mogę skorzystać że środków jakie są przyznawane na prace budowlane?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Od dnia 15.05.2009 do 15.09.2009 byłam zarejestrowana jako osoba bezrobotna. Następnie uczestniczyłam w szkoleniu organizowanym przez inny podmiot niż Urząd Pracy. Ponownie status osoby bezrobotnej uz   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy jeśli nie jestem zarejestrowana w urzędzie pracy i utrzymuje się z wynajmu własnej nieruchomości to należę do grupy nieaktywnych zawodowo czy pracujących?   Pokaż odpowiedź  
   


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X
stat4u